Z obecní kroniky 2010-2019

2010

Přestože má zdejší Sbor dobrovolných hasičů pouze 69 členů (23 žen a 46 mužů), jeho činnost je bohatá a velice prospěšná. Starostou byl Lubomír Němec, náměstkem Jan Němec, velitelem Miroslav Brázda, jeho zástupcem Libor Krutiš, strojníkem Karel Rathouzský, preventistou Josef Lukas, jednatelkou Ing. Petra Kotolanová, hospodářkou Ing. Iveta Ruibarová, předsedou revizní komise Jan Rathouzský.

V roce 2010 byli členové SDH nápomocni při uspořádání Okrskové soutěže i Okresní soutěže v požární všestrannosti v Moravských Bránicích, Dětském dnu na místním hřišti, Svatogothardských vinařských slavnostech v Dol. Kounicích, pořádali tradiční rozmarýnové hody. Sbor má 1 družstvo mužů, družstvo žen a 2 družstva mladých hasičů. Mladým hasičům se společně s Romanem Jelínkem a Miroslavem Brázdou věnují i Vlasta a Ctibor Kohoutkovi. Mladí hasiči se v roce 2010 zúčastnili pěti soutěží, ženy 4 a muži 2 soutěží.

Zásahová jednotka SDH obce Mor. Bránice má 12 členů, velitelem je Miroslav Brázda. Stará se pravidelně o svěřenou techniku. Zdejší hasiči zasahovali u 2 požárů, pomáhali při vyprošťování propadené střechy pod sněhem na fotbalových kabinách, shazovali sníh ze střech na budovách mateřské i základní školy, pomáhali při likvidaci následků bleskové povodně v Nových Bránicích.

2011

Bude doplněno.

2012

Bude doplněno.

2013

Bude doplněno.

2014

Bude doplněno.

S pomocí Obecní kroniky připravil Ing. Jan Černý