Vítejte na našich stránkách

 

Sbor dobrovolných hasičů Moravské Bránice založen roku 1908.

HASIČSKÉ DESATERO

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic,sporů a pohoršení,ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Novinky

Rozdíl mezí JSDH a SDH

24.04.2013 13:28
Drtivá většina obyvatel o žádném dělení hasičů na JSDH a SDH vůbec neví, nebo nepostřehnou dostatečný rozdíl. Ne jinak tomu je u některých hasičů samotných, ti sice o tomto "dělení" ví, ale ne vždy přesně chápou v čem přesně tento rozdíl vězí. Pokusíme se pro vás tyto pojmy vysvětlit co...

Historie sboru

25.02.2013 23:20
Přidána sekce Historie / Z obecní kroniky. Historie našeho sboru tak, jak ji zachytila obecní kronika.  

Spuštění stránek

10.04.2012 10:04
Zaregistrována doména a spuštěny naše webové stránky